ระบบโซล่าเซลล์ ( SOLAR CELL )

  • ออกแบบติดตั้งระบบ โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับประปาหมู่บ้าน
  • ออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออนกริดขายไฟ/ลดบิลค่าไฟฟ้า สำหรับ บ้าน รีสอร์ท
  • ออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออฟกริด สำหรับทุกสถานที่ บ้านพักอาศัย สวน โรงงาน
  • ออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไฮบริด แบตเตอรี่ดีฟไซเคิล แบตเตอรี่ลิเธียม
  • ออกแบบติดตั้งระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ครบวงจร ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม