เครื่องคิดเงิน ระบบ POS

  • ระบบ POS ช่วยสรุปยอดการขายของร้านคุณในแต่ละวันด้วยความสามารถในการคำนวณรายรับ – รายจ่ายรวมถึงการสรุปยอดขายสินค้าทั้งหมดภายในร้าน ได้ทั้งแบบรายวัน รายอาทิตย์ รายเดือนหรือหลายปี ก็สามารถทำได้
  • ระบบ POS ช่วยคำนวณเงินให้ถูกต้องและแม่นยำ ด้วยระบบ POS ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อการขายสินค้า จึงมีความสามารถด้านการคำนวณตัวเลย รวมถึงระบบ POS มีความรวดเร็วในการคำนวณราคาสินค้า และตอบกลับไปยังลูกค้าผู้ใช้บริการรวมไปถึงตัวผู้ประกอบการด้วย
  • ระบบ POS ช่วยลดปัญหาเงินหาย เงินไม่ตรงตามบัญชี เพราะระบบ POS เราใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานแทนจึงสามารถ จึงสามารถแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ ลงได้
  • ระบบ POS สามารถเช็คยอดขายและยอดรายได้อื่น ๆ บัญชีได้ทุกที่แม้ไม่ต้องอยู่หน้าร้าน

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม