ร้านสปา,ร้านเสริมสวย

โปรแกรมธุรกิจบริการ  Real 4POS

# โครงสร้างโปรแกรมจากต่างประเทศ แต่พัฒนาโปรแกรมโดยคนไทยทั้งหมด ใช้งานง่ายและมีความเสถียรสูง

#  ภาษาเขียน ใช้ภาษา Delphi  เป็นภาษาสูงและทันสมัย มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะอย่างยิ่ง  ที่นำมาใช้เขียนโปรแกรมขายหน้าร้าน

#  ใช้ฐานข้อมูลของ MySql Server เก็บได้ไม่จำกัด และ ไม่ทำให้เครื่องช้าลง โปรแกรมอื่น ส่วนใหญ่จะใช้ฐานข้อมูลขนาดเล็ก เช่น Acces

#  โปรแกรมร้านแว่นตา ที่ลูกค้าซื้อซ้ำและบอกต่อมากที่สุด  ใช้งานง่าย มีบริการสอนถึงที่ สามารถใส่ข้อมูลได้ไม่จำกัด ไม่มีเก็บค่ารายปี

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากโปรแกรม Real 4POS

โปรแกรมธุรกิจบริการ Real4POS ออกแบบมาเพื่อธุรกิจบริการโดยเฉพาะ เน้นการขายแบบมีสมาชิก เก็บข้อมูลได้ว่ามีลูกค้ารายใดมากใช้บริการที่ร้านเราบ้าง นอกจากนี้ยังสามารถเก็บยอดการทำงานของพนักงานนวดแต่ละคนได้ เพื่อนำไปคำนวณค่าคอมมิชั่นได้ และยังมีฟั่งชั่นอื่นๆอีกมาก เพื่อให้ผู้ประกอบการบริหารร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ระบบขายหน้าร้าน  (Front4POS)

# มีระบบ รักษาความปลอดภัยหลายระดับ ช่วยลดการทุรจริต

# ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน พนักงานทำเป็นกะได้

# สามารถขายสินค้าโดยใช้รหัสบาร์โค้ด หรือ ใช้แบบสัมผัสที่หน้าจอได้ ( Touch Screen )

#  รองรับระบบบาร์โค้ด ได้ถึง 2 ระดับ

# โปรแกรมรองรับ 2 ภาษา  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

# มีปุ่มค้นหาสินค้า  เหมาะกับการเลือกคอร์สบริการ ที่ไม่มีบาร์โค้ด

# มีระบบค้นหาต่างๆ เช่น รายการของสินค้า  บาร์โค้ด  หรือราคา ฯลฯ

# การทำงานหน้าร้านจะใช้หน้าจอเดียวตลอด  ทั้งการขายและการเก็บเงิน ทำให้ไม่เสียเวลาในการขาย

# หน้าจอขายสามารถยกเลิก  สินค้าบางรายการ  หรือ  ยกเลิกทั้งบิลได้

# มีปุ่มพักบิลและเรียกบิลกลับมาได้  เพื่อเปิดโอกาสขายคอร์สบริการให้กับลูกค้ารายต่อไปได้

# สามารถเลือกราคาคอร์สบริการได้ถึง 5 ราคา  จากราคาปกติ

# มีฟังก์ชั่นสำหรับแก้ไขราคา  โดยกำหนดราคาขายได้อย่างอิสระ

# การรับคืน หรือ เปลี่ยนสินค้า  สามารถทำได้ง่ายไม่ยุ่งยาก

# สามารถดูยอดขาย หรือ สต็อกคงเหลือได้ทันทีที่หน้าจอขาย

# มีค่ามือ หรือ ค่าตัด ค่าสระ ของพนักงานได้

# การตัดสต็อกเป็นแบบ Real Time คือ ทุกครั้งที่มีการขาย  ระบบจะตัดสต็อกให้ทันที

# มีระบบคอมมิชั่น ให้กับพนักงานได้

# รายการคอร์สบริการสามารถใส่รูป  หรือ ข้อความได้

# สามารถขายสินค้าเป็นชุดได้  เช่น Gift Set , ชุดของขวัญปีใหม่

# มีส่วนลดสำหรับสมาชิก  ทั้งแบบเปอร์เซ็นต์และจำนวนเงินบาท

# สามารถรับชำระเงินได้หลายแบบผสมกันในการขาย 1 บิลได้

# สามารถเก็บประวัติลูกค้าหรือสมาชิกได้

# กำหนดข้อความในใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ส่วนหัวบิล และ ท้ายบิลได้

# รองรับการชำระเงินล่วงหน้าได้  ในใบเสร็จระบุชื่อลูกค้า ชื่อพนักงานหรือผู้อนุมัติได้

#  สามารถให้ส่วนลดได้ทั้งแบบ  ยอดขาย  สินค้า  สมาชิก  คูปอง

#  สามารถพิมพ์ใบเสร็จ แบบ Copy  และ Reprint ได้

 

ระบบหลังร้าน  (Back4POS)

# มีระบบป้องกันความปลอดภัย  โดยผู้ใช้แต่ละคนจะมีรหัสผ่านและสิทธิไม่เท่ากัน

#  สามารถกำหนดสิทธิให้ผู้ใช้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม

# กำหนดรายละเอียดข้อมูลต่างๆของบริษัท เช่น ชื่อที่อยู่  หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และข้อมูลอื่นๆได้

#  รองรับระบบภาษี vat 7 % หรือที่อาจจะปรับเปลี่ยนได้ในอนาคต

# บันทึกหรือลบข้อมูลต่างๆ ได้เอง  เช่น ข้อมูลพนักงาน , ผู้จัดจำหน่าย , ข้อมูลสมาชิกและอื่นๆได้

# สามารถตรวจสอบสินค้าคงเหลือ และ ราคาต้นทุนของสินค้าได้โดยอัตโนมัติ

# สามารถกำหนดคลังสินค้าได้หลายคลัง

# สามารถรับสินค้าเข้าเป็นหน่วยใหญ่ และ ขายเป็นหน่วยย่อยได้

# หน้าจอรองรับระบบ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รวมทั้งรายงานด้วย

# รองรับระบบเงินตราต่างประเทศ

# รองรับบัตรเครดิต

# บันทึกรายละเอียดการรับเข้า / เบิกออกของสินค้า  เพื่อคำนวณหาสินค้าคงเหลือได้

# กำหนดระดับชั้นของสินค้าได้ลึกสูงสุด 4 ระดับ

# ปรับเปลี่ยนอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มได้เอง

# สามารถกำหนดราคาขายได้ 5 ราคา เช่น ราคาสมาชิก ราคาขายVIP  ในสินค้า 1 ชนิด

# มีรายงานยอดขาย โดยสามารถเลือกดูบางช่วงเวลาหรือเลือกดูบางสินค้าได้

# มีรายงานยกเลิกการขาย

# รายงานสรุปการขาย  จะเลือกดูเป็นรายวัน รายสัปดาห์หรือรายเดือนได้

# รายงานสินค้าเคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหวหรือสินค้าที่ไม่มีการขาย

# มีรายงานจัดอันดับคอร์สบริการที่ใช้บริการมากที่สุด

# มีรายงานกำไรขาดทุนเบื้องต้นก่อนหักภาษี

# รายงานสินค้าคงเหลือ

# รายงานสต็อกจุดต่ำสุด และ สูงสุดในการสั่ง

# รายงานเอกสารนำเข้าและเบิกออก

# รายงานปรับปรุง  สินค้าที่เสียหาย

# มีรายงานการออกใบกำกับภาษี

# มีรายงานภาษีขาย

# รายงานผู้ใช้ระบบทั้งหมด

# มีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ

# สามารถนำรายการสินค้าจาก Excel เข้าสู่โปรแกรมได้

# และความสามารถอื่นๆอีกมากมาย

# รู้กำไร ขาดทุนได้ตลอดเวลส โดยไม่ต้องรอให้ปิดกะ

#  สามารถกำหนดอุปกรณ์และจุดขายได้อย่างอิสระ

#  สามารถจัดรายการขายสินค้าเป็นชุด (combo set)

#  สามารถกำหนดค่าเงิน  การใช้คูปอง  และส่วนลดอื่นๆ

#  สามารถกำหนดรูปแบบส่วนหัวและส่วนท้ายของใบเสร็จได้