การป้องกันกำจัดมด

การสำรวจ
ให้ทำการสำรวจหารังมดให้พบ โดยจะต้องทราบชนิดของมดนั้นก่อน ในการตามหารังมดอาจสังเกตได้จากร่องรอยของมดที่ทิ้งไว้ โดยมดจะใช้ทางเดินซ้ำๆ ในการเข้ามาหาอาหาร โดยเราอาจวางอาหารพวกน้ำตาลหรือโปรตีนเพื่อล่อให้มดเข้ามา แล้วติดตามเพื่อค้นหารังมด ตามลักษณะอุปนิสัยของมดแต่ละชนิด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
หลังจากสำรวจและทราบชนิดของมดและเส้นทางเดิน รวมทั้งรังของมดแล้ว ให้เลือกวิธีการกำจัดหรือป้องกันมดดังนี้
1. ภายในอาคาร ควรใช้การวางเหยื่อกำจัดมด วางในบริเวณที่เป็นทางเดินของมด เหยื่อควรเป็นชนิดเม็ดเคลือบขนาดเล็ก เพื่อให้มดขนกลับไปที่รังได้ ซึ่งในบริเวณนั้นไม่ควรมีอาหารหรือน้ำให้มดเลือกกิน และต้องวางติดต่อกันหลายวัน
2. ภายนอกอาคาร ควรฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันไม่ให้มดเข้ามาในอาคาร
3. การกำจัดมดที่รัง โดยการฉีดพ่นสารเคมีชนิดออกฤทธิ์เร็ว
4. ในกรณีที่ไม่สามารถหารังมดพบ สามารถใช้สารกำจัดแมลงชนิดผงโรยในบริเวณที่คิดว่าใกล้รังมดมากที่สุด หรือ ใช้ลูกบีบพ่นสารเคมีชนิดผง ในบริเวณที่เป็นซอกมุมต่างๆ ที่มดเดินผ่าน เพื่อให้มีฤทธิ์ตกค้างได้นาน และมดสามารถขนกลับไปที่รังได้
** หมายเหตุ บางครั้งมดอาจมีรังย่อยอยู่ภายในอาคาร โดยมักจะอยู่บนฝ้าเพดาน ซอกมุมตามผนัง **